SISTEM ZA KONTROLU PRISTUPA

Za potrebe svojiih klijenata Infotech Studio je razvio kompletan sistem za kontrolu pristupa. Sistem sacinjavaju terminali za kontrolu pristupa ACT-457A i ACS (access control server) server aplikacija za konfigurisanje i upravljanje terminalima, pracenje video streaming-a sa terminala, sakupljanje informacija o odobrenim i zabranjenim prolascima na kontrolnim punktovima te kompletnom procedurom za preduzimanje odgovarajucih akcija u slucaju alarma ili neovlascenog pristupa. Sistem po potrebi moze biti dopunjen terminalom za kontrolu prolaska vozila VPC-01 (vehicle & parking control)

ACT-457A


ACT-457 je verovatno najkompleksniji i najsavremeniji terminal za kontrolu pristupa na domacem trzistu. Od slicnih terminala posebno ga izdvaja postojanje video kamere ugradjene u sam uredjaj zatim dva digitalna ulaza kao i dva relejna digitalna izlaza namenjena za otvaranje elektronske brave ili podizanje rampe te ukljucivanje alarma u slucaju neovlascenog pristupa. Uredjaj moze da radi autonomno ili u slave modu gde uredjajem upravlja ACS aplikacija. Uredjaj poseduje touch screen ekran koji omogucava jednostavnu interakciju korisnika sa terminalom (ukoliko je potrebna) i moze da radi sa 125KHz odnosno 13,56MHz RFID karticama.

Osnovna prednost ovog uredjaja je mogucnost podesavanja uredjaja sa udaljene lokacije i u slucaju potrebe ukidanje privilegija za odredjenog korisnika za sta je potrebno manje od 10 sekundi.

ACS


Access Control Server
je komandni centar koji nagleda sve terminale u mrezi, vodi evidenciju o svim izdatim karticama za pristup odredjenoj lokaciji, dodeljuje ili ukida prava pristupa pojedinim licima ili celim grupama. Svi terminali su organizovani u grupe te je moguce podesavanje svih terminala iz grupe istovremeno (postavljanjem parametara grupe) a isto vazi i za korisnike. Osnovne funkcije ovog programa su:

1. Podesavanje parametara za rad terminala (ukljucujuci mod rada, nacin provere RFID kartica, zahtevanje PIN koda i slicno)
2. Pojedinacno dodeljivanje ili ukidanje privilegija korisnika za pristup odredjenom terminalu
3. Evidencija svih korisnika koji imaju pristup odredjenoj lokaciji
4. Kreiranje RFID kartice za pristup
5. Pregledavanje stanja na lokaciji u realnom vremenu (video survilence) startovanjem kamere na ACT-u
6. Evidencija svih dogadjaja sa svih terminala u mrezi
7. Izvrsavanje akcija programiranih za slucaj alarma
8. Priprema izvestaja o dogadjajima koji su se desili

i mnoge druge