Evidencija radnog vremena


Sistem za evidenciju radnog vremena ATAM (Automatic Time Attendance Management) u potpunosti baziran na RFID tehnologiji te LAN i WiFi mreznoj komunikaciji predstavlja moderno resenje za sakupljanje informacija o dolascima i odlascima radnika sa posla. U osnovi sistema su terminali za ocitavanje RFID kartica koji mogu da rade autonomno ili u vezi sa centralnim serverom. Obezbedjeno je cuvanje informacija na svakom terminalu posebno kao i automatsko ili po zahtevu slanje prikupljenih informacija centralnom serveru. Terminali za registraciju imaju mogucnost rada u IN, OUT ili auto detect rezimu rada a istovremeno mogu biti korisceni i kao terminali za kontrolu pristupa.

Sistem omogucava prikupljanje podataka sa svih udaljenih terminala jednim klikom misa i automatsko kombinovanje dobijenih podataka sa podacima o predvidjenom i ostvarenom radnom vremenu, prekovremenom ili nocnom radu itd.

U kombinaciji sa HRSC (Human Resources and Salary Calculation) SW moguce je automatizovati od pocetka do kraja proces evidencije radnog vremena, godisnjih odmora, odsustva s posla, obracun licnih dohodaka radnika zakljucno sa stampanjem virmana, rekapitulacija, OD i OPJ obrazaca pa sve do kreiranja godisnjeg M4 obrasca.

Treba napomenuti da je znacajna prednost ovog sistema i graficka interpretacija podatak o radnom vremenu koja omogucava lako uocavanje eventualnih gresaka kao sto je i prikazano na slici.

Ovaj sistem, kao uostalom i svi nasi sistemi, nema nikakvih ogranicenja po pitanju broja radnika, broja registrovanih prijava/odjava sistemu ili po bilo kom drugom kriterijumu.

Iako je sistem u potpunosti funkcionalan moguca su prilagodjenja sistema prema zahtevu korisnika i to ponajvise u delu za automatizaciju pojedinih radnji ili obrada koje se uvek izvrsavaju na isti nacin.

Sistem pruza mogucnost eksportovanja podataka za druge aplikacije kao sto su obracun licnih dohodaka i slicno te stampanje velikog broja dnevnih ili mesecnih izvestaja.