Za kompleteiranje industrijskih sistema za saklupljanje podataka i komunikaciju sa drugim uredjajima u ponudi su tri tipa adaptera:

  • Multiport Serial adapter Card (4/8 x RS232/485 port)
  • CAN communication Card (PCI/PC-104 2xCAN)
  • DAQ card (PC104/PCI modul sa DI/DO/AI/CAN ...)

Preuzmite katalog